Човешки ресурси

В основата на успешния бизнес стои най-важния фактор – човешкият ресурс. Набирането и подборът на персонал включва привличане на кандидати, анализ и преценка на качествата им, съгласно изискванията Ви за определена позиция:

Брой, състав, квалификация.

Производителност на труда.

Работна заплата и социално осигуряване

Обучение и развитие на кадрите в туристическата индустрия