НАССР системи

HACCP е система за управление безопасността на храните и Добри хигиенни практики за заведения, магазини, хотели, производствени обекти, складове и др., съобразени със Закона за безопасност на храните. Това е система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.