Маркетинг

Маректингът е пазарно ориентирано управление на фирмата в туризма, която има за цел да удовлетвори конкретните потребност на туристите и да постигне печалба за фирмата, предоствяща услугата. Предлагаме Ви:

Маркетингови концепции, стратегии и политики.

Маркетингови проучвания.

Сегментиране на пазара и позициониране на продукта на туристическия пазар.

Организация на продажбите на услугите и стоките.