Категоризация

Подготвяне на хотелите за категоризиране към по – висок клас. Категоризацията е специфична дейност изискваща познания в областта на правото и познаване на процедурите за различните обекти, подлежащи на категоризация. Нашият висококвалифициран екип е добре подготвен за всяко предизвикателство.